تشریح شریان‌های کاروتید، مهره‌ای و مغزی تروماتیک کودکان: بازنگری

تشریح شریان‌های کاروتید، مهره‌ای و مغزی تروماتیک کودکان: بازنگری

عنوان انگلیسی مقاله:

Pediatric traumatic carotid, vertebral and cerebral artery dissections: a review
به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تگ ها:
دریافت نوبت