آناتومیست و کشیش معروف، نیلز استنسن، و سهم او در درک اولیه ما از مغز

آناتومیست و کشیش معروف، نیلز استنسن، و سهم او در درک اولیه ما از مغز

عنوان انگلیسی مقاله:

The bishop and anatomist Niels Stensen and his contributions to our early understanding of the brain
به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تگ ها:
دریافت نوبت