اولین جراح چین: هوآ توو

اولین جراح چین: هوآ توو

عنوان انگلیسی مقاله:

China's first surgeon: Hua Tuo
به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تگ ها:
دریافت نوبت