فالکسولیکاسیون، روشی جدید برای بسته‌بندی یک آنوریسم دوکی شکل: نکته فنی

فالکسولیکاسیون، روشی جدید برای بسته‌بندی یک آنوریسم دوکی شکل: نکته فنی

عنوان انگلیسی مقاله:
Falxuplication, a Novel Method for Wrap-Clipping a Fusiform Aneurysm: Technical Note
به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تگ ها:
دریافت نوبت