کانال فالوپ: بررسی جامع و پیشنهاد یک طبقه‌بندی جدید

کانال فالوپ: بررسی جامع و پیشنهاد یک طبقه‌بندی جدید

عنوان انگلیسی مقاله:

The fallopian canal: a comprehensive review and proposal of a new classification
به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تگ ها:
دریافت نوبت