تکرارپذیری کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده عروق مغزی

تکرارپذیری کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده عروق مغزی

عنوان انگلیسی مقاله:

The Reproducibility of Cerebrovascular Randomized Controlled Trials

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32437984/

تگ ها:
دریافت نوبت