تفاوت‌های ظریف جراحی مدرن برای مدیریت گلیوماهای با درجه بالا شیوا

تفاوت‌های ظریف جراحی مدرن برای مدیریت گلیوماهای با درجه بالا شیوا

عنوان انگلیسی مقاله:

Modern operative nuances for the management of eloquent high-grade gliomas

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=30259723

تگ ها:
دریافت نوبت