همانژیوبلاستوم داخل جمجمه‌ای - تجزیه و تحلیل مبتنی بر SEER ۲۰۱۳-۲۰۰۴

همانژیوبلاستوم داخل جمجمه‌ای - تجزیه و تحلیل مبتنی بر SEER  ۲۰۱۳-۲۰۰۴

 

عنوان انگلیسی مقاله:

Intracranial hemangioblastoma - A SEER-based analysis 2004-2013

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29963258

تگ ها:
دریافت نوبت