به روز رسانی اخیر در مورد مکانیزم‌های اساسی آسیب نخاعی

به روز رسانی اخیر در مورد مکانیزم‌های اساسی آسیب نخاعی

عنوان انگلیسی مقاله:

Recent update on basic mechanisms of spinal cord injury

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تگ ها:
دریافت نوبت