استئومیلیت جمجمه: مروری جامع بر درمان‌های مدرن

استئومیلیت جمجمه: مروری جامع بر درمان‌های مدرن

عنوان انگلیسی مقاله:

Cranial Osteomyelitis: A Comprehensive Review of Modern Therapies

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878875017321824

تگ ها:
دریافت نوبت