مقالات

رباط دنتیکوله داخل جمجمه‌ای: مطالعه تشریحی با اهمیت جراحی مغز و اعصاب
28

شهریور

رباط دنتیکوله داخل جمجمه‌ای: مطالعه تشریحی با اهمیت جراحی مغز و اعصاب

عنوان انگلیسی مقاله: The intracranial denticulate ligament: anatomical study with neurosurgical significance به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=20932099

عصب زیگوماتیک-تمپورال و ارتباط آن با جراحی مغز و اعصاب
28

شهریور

عصب زیگوماتیک-تمپورال و ارتباط آن با جراحی مغز و اعصاب

عنوان انگلیسی مقاله: The zygomaticotemporal nerve and its relevance to neurosurgery به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22120254  

بررسی عصب دهی شبکه گردنی عضله ذوزنقه‌ای
28

شهریور

بررسی عصب دهی شبکه گردنی عضله ذوزنقه‌ای

عنوان انگلیسی مقاله: Study of the cervical plexus innervation of the trapezius muscle به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21388290

اولین جراح چین: هوآ توو
28

شهریور

اولین جراح چین: هوآ توو

عنوان انگلیسی مقاله: China's first surgeon: Hua Tuo به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21452005

رباط‌های اتصال کرانیوسرویکال
28

شهریور

رباط‌های اتصال کرانیوسرویکال

عنوان انگلیسی مقاله: Ligaments of the craniocervical junction به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21395398

سخته جمجمه‌ای: مروری بر تاریخچه، جنین شناسی و آناتومی آن
13

شهریور

سخته جمجمه‌ای: مروری بر تاریخچه، جنین شناسی و آناتومی آن

  عنوان انگلیسی مقاله: The cranial dura mater: a review of its history, embryology, and anatomy به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22526439  

تداوم شریان اوتیک با عواقب عصبی: گزارش موردی
13

شهریور

تداوم شریان اوتیک با عواقب عصبی: گزارش موردی

عنوان انگلیسی مقاله: Persistence of the otic artery with neurological sequelae: case report به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21769634

استاد پیتر لو و کمک‌های قرن شانزدهم او در جراحی جمجمه
13

شهریور

استاد پیتر لو و کمک‌های قرن شانزدهم او در جراحی جمجمه

عنوان انگلیسی مقاله: Maister Peter Lowe and his 16 century contributions to cranial surgery به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21849917

فلیکس ویک دازیر: بنیان‌گذار اولیه نوروآناتومی و پزشک سلطنتی فرانسوی
13

شهریور

فلیکس ویک دازیر: بنیان‌گذار اولیه نوروآناتومی و پزشک سلطنتی فرانسوی

عنوان انگلیسی مقاله: Félix Vicq d'Azyr: early founder of neuroanatomy and royal French physician به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21445631

تشریح شریان‌های کاروتید، مهره‌ای و مغزی تروماتیک کودکان: بازنگری
13

شهریور

تشریح شریان‌های کاروتید، مهره‌ای و مغزی تروماتیک کودکان: بازنگری

عنوان انگلیسی مقاله: Pediatric traumatic carotid, vertebral and cerebral artery dissections: a review به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21318614

کنت گرانت جیمیسون: زندگی و مشارکت او در جراحی مغز و اعصاب
13

شهریور

کنت گرانت جیمیسون: زندگی و مشارکت او در جراحی مغز و اعصاب

عنوان انگلیسی مقاله: Kenneth Grant Jamieson : his life and contributions to neurosurgery به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22035271

چارلز پراسپر اولیویه دآنژر و سهم او در تعریف سیرنگومیلیا
13

شهریور

چارلز پراسپر اولیویه دآنژر و سهم او در تعریف سیرنگومیلیا

عنوان انگلیسی مقاله: Charles Prosper Ollivier d'Angers and his contributions to defining syringomyelia به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21390507

رباط آتلانتودنتال قدامی: آناتومی و اهمیت عملکردی بالقوه آن
13

شهریور

رباط آتلانتودنتال قدامی: آناتومی و اهمیت عملکردی بالقوه آن

عنوان انگلیسی مقاله: The anterior atlantodental ligament: its anatomy and potential functional significance به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22120239  

استفراغ مزمن ناشی از فشردگی ناحیه ساقه مغز: بهبود پس از انجام رفع فشار میکروواسکولار
13

شهریور

استفراغ مزمن ناشی از فشردگی ناحیه ساقه مغز: بهبود پس از انجام رفع فشار میکروواسکولار

عنوان انگلیسی مقاله: Chronic emesis due to compression of the area postrema by the posterior inferior cerebellar artery: resolution following microvascular decompression به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21121735

آناتومیست و کشیش معروف، نیلز استنسن، و سهم او در درک اولیه ما از مغز
13

شهریور

آناتومیست و کشیش معروف، نیلز استنسن، و سهم او در درک اولیه ما از مغز

عنوان انگلیسی مقاله: The bishop and anatomist Niels Stensen and his contributions to our early understanding of the brain به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=20700741

امانوئل سوئدنبورگ: پیشگام نوروآناتومی
13

شهریور

امانوئل سوئدنبورگ: پیشگام نوروآناتومی

عنوان انگلیسی مقاله: Emanuel Swedenborg: pioneer of neuroanatomy به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21626006

کانال فالوپ: بررسی جامع و پیشنهاد یک طبقه‌بندی جدید
13

شهریور

کانال فالوپ: بررسی جامع و پیشنهاد یک طبقه‌بندی جدید

عنوان انگلیسی مقاله: The fallopian canal: a comprehensive review and proposal of a new classification به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24322603

مورفومتری خروجی فورامن مگنوم در جمجمه با همجوشی آتلانتواکسیپیتال
13

شهریور

مورفومتری خروجی فورامن مگنوم در جمجمه با همجوشی آتلانتواکسیپیتال

عنوان انگلیسی مقاله: Morphometry of the outlet of the foramen magnum in crania with atlantooccipital fusion به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21476797

برداشتن ضایعات عمیق ساقه مغز: تکامل تکنیک‌های مدرن جراحی
13

شهریور

برداشتن ضایعات عمیق ساقه مغز: تکامل تکنیک‌های مدرن جراحی

عنوان انگلیسی مقاله: Resection of Deep Brain Stem Lesions: Evolution of Modern Surgical Techniques به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: http://www.scopemed.org/?mno=210578

مننژیوم اسفنوئیدال پلانوم و مننژیوم سل: نکات ظریف عملی یک تکنیک مدرن جراحی با نتیجه و پیشنهاد یک سیستم طبقه بندی جدید
13

شهریور

مننژیوم اسفنوئیدال پلانوم و مننژیوم سل: نکات ظریف عملی یک تکنیک مدرن جراحی با نتیجه و پیشنهاد یک سیستم طبقه بندی جدید

عنوان انگلیسی مقاله: Planum Proposal  Sphenoidale and Tuberculum Sellae Meningiomas: Operative Nuances of a Modern Surgical Technique with Outcome andof a New Classification System  به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26409085

فالکسولیکاسیون، روشی جدید برای بسته‌بندی یک آنوریسم دوکی شکل: نکته فنی
12

شهریور

فالکسولیکاسیون، روشی جدید برای بسته‌بندی یک آنوریسم دوکی شکل: نکته فنی

عنوان انگلیسی مقاله: Falxuplication, a Novel Method for Wrap-Clipping a Fusiform Aneurysm: Technical Note به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28939539

نقشه برداری آناتومی داخلی ساقه مغز جانبی: مطالعه تشریحی با استفاده از رویکردهای جانبی دور به تومورهای درونی ساقه مغز
09

مرداد

نقشه برداری آناتومی داخلی ساقه مغز جانبی: مطالعه تشریحی با استفاده از رویکردهای جانبی دور به تومورهای درونی ساقه مغز

عنوان انگلیسی مقاله: Mapping the Internal Anatomy of the Lateral Brainstem: Anatomical Study with Application to Far Lateral Approaches to Intrinsic Brainstem Tumors به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28357160

E-134 آرامبخش ایده آل برای ترومبکتومی سکته مغزی: یافته‌های اولیه یک رجیستری آینده نگر
09

مرداد

E-134 آرامبخش ایده آل برای ترومبکتومی سکته مغزی: یافته‌های اولیه یک رجیستری آینده نگر

عنوان انگلیسی مقاله: E-134 Ideal sedation for stroke thrombectomy: early findings of a prospective registry به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://jnis.bmj.com/content/10/Suppl_2/A114.2?utm_campaign=jnis&utm_content=consumer&utm_medium=cpc&utm_source=trendmd&utm_term=1-A

استئومیلیت جمجمه: مروری جامع بر درمان‌های مدرن
09

مرداد

استئومیلیت جمجمه: مروری جامع بر درمان‌های مدرن

عنوان انگلیسی مقاله: Cranial Osteomyelitis: A Comprehensive Review of Modern Therapies به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878875017321824

برش اصلاح شده پوست برای جلوگیری از عصب پس سری و شریان اکسیپیتال در طی کرانیوتومی رتروزیگموئید: کاربردهای بالقوه برای افزایش فاصله و زوایای کار در حین به حداقل رساندن خطر نورالژی بعد از عمل و خونریزی حین عمل
09

مرداد

برش اصلاح شده پوست برای جلوگیری از عصب پس سری و شریان اکسیپیتال در طی کرانیوتومی رتروزیگموئید: کاربردهای بالقوه برای افزایش فاصله و زوایای کار در حین به حداقل رساندن خطر نورالژی بعد از عمل و خونریزی حین عمل

عنوان انگلیسی مقاله: Modified skin incision for avoiding the lesser occipital nerve and occipital artery during retrosigmoid craniotomy: potential applications for enhancing operative working distance and angles while minimizing the risk of postoperative neuralgias and intraoperative hemorrhage   به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://doi.org/10.1016/j.jocn.2016.03.015

تکرارپذیری کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده عروق مغزی
08

مرداد

تکرارپذیری کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده عروق مغزی

عنوان انگلیسی مقاله: The Reproducibility of Cerebrovascular Randomized Controlled Trials به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32437984/

آرامبخش ایده آل برای ترومبکتومی سکته مغزی: یک مطالعه آزمایشی مشاهداتی تک مرکزی آینده نگر
08

مرداد

آرامبخش ایده آل برای ترومبکتومی سکته مغزی: یک مطالعه آزمایشی مشاهداتی تک مرکزی آینده نگر

عنوان انگلیسی مقاله: Ideal sedation for stroke thrombectomy: a prospective pilot single-center observational study به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=30717046  

تفاوت‌های ظریف جراحی مدرن برای مدیریت گلیوماهای با درجه بالا شیوا
08

مرداد

تفاوت‌های ظریف جراحی مدرن برای مدیریت گلیوماهای با درجه بالا شیوا

عنوان انگلیسی مقاله: Modern operative nuances for the management of eloquent high-grade gliomas به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=30259723

ویژگی‌های تصویربرداری فیستول‌های شریانی وریدی دورال درگیر ورید جالینوس: بررسی جامع
08

مرداد

ویژگی‌های تصویربرداری فیستول‌های شریانی وریدی دورال درگیر ورید جالینوس: بررسی جامع

عنوان انگلیسی مقاله: Imaging Characteristics of Dural Arteriovenous Fistulas Involving the Vein of Galen: A Comprehensive Review به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29657906

همانژیوبلاستوم داخل جمجمه‌ای - تجزیه و تحلیل مبتنی بر SEER  ۲۰۱۳-۲۰۰۴
08

مرداد

همانژیوبلاستوم داخل جمجمه‌ای - تجزیه و تحلیل مبتنی بر SEER ۲۰۱۳-۲۰۰۴

  عنوان انگلیسی مقاله: Intracranial hemangioblastoma - A SEER-based analysis 2004-2013 به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29963258

- آستروسیتومای سلول غول پیکر زیر اپاندیمال: یک برنامه نظارتی، اپیدمیولوژی و تجزیه و تحلیل بر اساس نتایج نهایی از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳
08

مرداد

- آستروسیتومای سلول غول پیکر زیر اپاندیمال: یک برنامه نظارتی، اپیدمیولوژی و تجزیه و تحلیل بر اساس نتایج نهایی از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳

عنوان انگلیسی مقاله: Subependymal Giant Cell Astrocytoma: A Surveillance, Epidemiology, and End Results Program-Based Analysis from 2004 to 2013      به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29966782

به روز رسانی اخیر در مورد مکانیزم‌های اساسی آسیب نخاعی
08

مرداد

به روز رسانی اخیر در مورد مکانیزم‌های اساسی آسیب نخاعی

عنوان انگلیسی مقاله: Recent update on basic mechanisms of spinal cord injury به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29998371

رتروکلیوال همزمان نادر و آمپیم ساب دورال پان اسپینال: مروری بر ادبیات با یک مورد تصویری غیر معمول
08

مرداد

رتروکلیوال همزمان نادر و آمپیم ساب دورال پان اسپینال: مروری بر ادبیات با یک مورد تصویری غیر معمول

عنوان انگلیسی مقاله: Rare Concurrent Retroclival and Pan-Spinal Subdural Empyema: Review of Literature with an Uncommon Illustrative Case   به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29174228

درموئید حفره خلفی در ناهنجاری کیاری نوع دو: اولین مورد گزارش شده
08

مرداد

درموئید حفره خلفی در ناهنجاری کیاری نوع دو: اولین مورد گزارش شده

عنوان انگلیسی مقاله: Dermoid of the Posterior Fossa in Chiari II Malformation: The First Reported Case     به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28553378

یک بررسی جامع بالینی و جراحی
08

مرداد

یک بررسی جامع بالینی و جراحی

عنوان انگلیسی مقاله: Os Odontoideum: A Comprehensive Clinical and Surgical Review به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=29018648

تجربه یک موسسه با تومورهای ناحیه پینه آل: ۵۰ تومور بیش از یک دهه
08

مرداد

تجربه یک موسسه با تومورهای ناحیه پینه آل: ۵۰ تومور بیش از یک دهه

عنوان انگلیسی مقاله: A Single-Institution Experience with Pineal Region Tumors: 50 Tumors Over 1 Decade به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=28922884

جراحی یا آندوسکوپی: چه زمانی از کدام استفاده کنیم؟
08

مرداد

جراحی یا آندوسکوپی: چه زمانی از کدام استفاده کنیم؟

عنوان انگلیسی مقاله: Open vs endoscopic: when to use which به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25032535

آیا می‌توان معیارهای سرعت آزمایش STOP را برای کودکان ایرانی مبتلا به بیماری سلول داسی شکل اعمال کرد؟
08

مرداد

آیا می‌توان معیارهای سرعت آزمایش STOP را برای کودکان ایرانی مبتلا به بیماری سلول داسی شکل اعمال کرد؟

عنوان انگلیسی مقاله: Can STOP Trial Velocity Criteria Be Applied to Iranian Children with Sickle Cell Disease? به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24949316

میکروآناتومی آسیب نخاعی: بررسی
08

مرداد

میکروآناتومی آسیب نخاعی: بررسی

عنوان انگلیسی مقاله: The microanatomy of spinal cord injury: a review به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25044123

تغییرات تشریحی و اهمیت جراحی مغز و اعصاب غشای لیلیکوئیست
08

مرداد

تغییرات تشریحی و اهمیت جراحی مغز و اعصاب غشای لیلیکوئیست

عنوان انگلیسی مقاله: Anatomical variations and neurosurgical significance of Liliequist's membrane به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25395307

درمان آسیب نخاعی: مروری بر مهندسی با استفاده از سلول‌های بنیادی عصبی و مزانشیمی
08

مرداد

درمان آسیب نخاعی: مروری بر مهندسی با استفاده از سلول‌های بنیادی عصبی و مزانشیمی

عنوان انگلیسی مقاله: Treatment of spinal cord injury: a review of engineering using neural and mesenchymal stem cells به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25156268

شبکه مشیمیه: بررسی جامع تاریخچه، آناتومی، عملکرد، بافت شناسی، جنین شناسی و ملاحظات جراحی آن
08

مرداد

شبکه مشیمیه: بررسی جامع تاریخچه، آناتومی، عملکرد، بافت شناسی، جنین شناسی و ملاحظات جراحی آن

عنوان انگلیسی مقاله: The choroid plexus: a comprehensive review of its history, anatomy, function, histology, embryology, and surgical considerations به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24287511

سیستم بطنی مغز: بررسی جامع تاریخچه، آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی و ملاحظات جراحی آن
08

مرداد

سیستم بطنی مغز: بررسی جامع تاریخچه، آناتومی، بافت شناسی، جنین شناسی و ملاحظات جراحی آن

عنوان انگلیسی مقاله: The ventricular system of the brain: a comprehensive review of its history, anatomy, histology, embryology, and surgical considerations   به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24240520

رابطه بین سینوس پتروزال فوقانی و سوراخ سه قلو: یک مطالعه تشریحی
08

مرداد

رابطه بین سینوس پتروزال فوقانی و سوراخ سه قلو: یک مطالعه تشریحی

عنوان انگلیسی مقاله: The relationship between the superior petrosal sinus and the porus trigeminus: an anatomical study به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23706047

گیولیو کساره کاسری: خدمتکاری که آناتومیست شد.
08

مرداد

گیولیو کساره کاسری: خدمتکاری که آناتومیست شد.

عنوان انگلیسی مقاله: Giulio Cesare Casseri (c. 1552-1616): the servant who became an anatomist به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23959927

استخوانی شدن رباط فوق کتف: یک عامل خطر برای فشرده سازی عصب فوق کتفی؟
08

مرداد

استخوانی شدن رباط فوق کتف: یک عامل خطر برای فشرده سازی عصب فوق کتفی؟

عنوان انگلیسی مقاله: ?Ossification of the suprascapular ligament: A risk factor for suprascapular nerve compression به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23858291

آلفرد ادسون: مشارکت او در جراحی تومورهای ستون فقرات و نخاع در زمینه جراحی تومور ستون فقرات در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰
08

مرداد

آلفرد ادسون: مشارکت او در جراحی تومورهای ستون فقرات و نخاع در زمینه جراحی تومور ستون فقرات در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰

عنوان انگلیسی مقاله: Alfred W. Adson (1887-1951): his contributions to surgery for tumors of the spine and spinal cord in the context of spinal tumor surgery in the late 19th and early 20th centuries به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=24138061

روابط بین عصب بین استخوانی خلفی و عضله سوپیناتور: کاربرد در سندرم‌های فشرده سازی عصب محیطی و روش‌های انتقال عصبی
08

مرداد

روابط بین عصب بین استخوانی خلفی و عضله سوپیناتور: کاربرد در سندرم‌های فشرده سازی عصب محیطی و روش‌های انتقال عصبی

عنوان انگلیسی مقاله: Relationships between the posterior interosseous nerve and the supinator muscle: application to peripheral nerve compression syndromes and nerve transfer procedures به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23696294

وریدهای پل زدن داخل جمجمه‌ای: بررسی جامع تاریخچه، آناتومی، بافت شناسی، آسیب شناسی و پیامدهای جراحی مغز و اعصاب
08

مرداد

وریدهای پل زدن داخل جمجمه‌ای: بررسی جامع تاریخچه، آناتومی، بافت شناسی، آسیب شناسی و پیامدهای جراحی مغز و اعصاب

عنوان انگلیسی مقاله: The intracranial bridging veins: a comprehensive review of their history, anatomy, histology, pathology, and neurosurgical implications به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23456236

تأثیر انسداد موقت شریان در جراحی آنوریسم داخل جمجمه‌ای بر پیامد بالینی طولانی مدت: بخش دوم. بیماری که تحت برش انتخابی قرار می‌گیرد
08

مرداد

تأثیر انسداد موقت شریان در جراحی آنوریسم داخل جمجمه‌ای بر پیامد بالینی طولانی مدت: بخش دوم. بیماری که تحت برش انتخابی قرار می‌گیرد

عنوان انگلیسی مقاله: The impact of temporary artery occlusion during intracranial aneurysm surgery on long-term clinical outcome: Part II. The patient who undergoes elective clipping به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23500344

تأثیر انسداد موقت شریان در جراحی آنوریسم داخل جمجمه‌ای بر پیامد بالینی طولانی مدت: بخش Iول. بیماران مبتلا به خونریزی زیر عنکبوتیه
08

مرداد

تأثیر انسداد موقت شریان در جراحی آنوریسم داخل جمجمه‌ای بر پیامد بالینی طولانی مدت: بخش Iول. بیماران مبتلا به خونریزی زیر عنکبوتیه

عنوان انگلیسی مقاله: The impact of temporary artery occlusion during intracranial aneurysm surgery on long-term clinical outcome: part I. Patients with subarachnoid hemorrhage به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23500347

پیاماتر: بررسی جامع نرم شامه (Pia mater)
08

مرداد

پیاماتر: بررسی جامع نرم شامه (Pia mater)

عنوان انگلیسی مقاله: The pia mater: a comprehensive review of literature به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23381008

کندیل اکسیپیتال هیپوپلاستیک و کندیل اکسیپیتال سوم: بررسی دیسمبریولوژی آن‌ها
08

مرداد

کندیل اکسیپیتال هیپوپلاستیک و کندیل اکسیپیتال سوم: بررسی دیسمبریولوژی آن‌ها

عنوان انگلیسی مقاله: Hypoplastic occipital condyle and third occipital condyle: review of their dysembryology   به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23338989

هنریخ بیرچر و اولین توصیف از یک رویکرد جراحی به سینوس کاورنو
08

مرداد

هنریخ بیرچر و اولین توصیف از یک رویکرد جراحی به سینوس کاورنو

عنوان انگلیسی مقاله: Heinrich Bircher (1850-1923) and the first description of a surgical approach to the cavernous sinus به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23224359

سوراخ جداری بزرگ شده: مروری بر ژنتیک، پیش آگهی، رادیولوژی و درمان
08

مرداد

سوراخ جداری بزرگ شده: مروری بر ژنتیک، پیش آگهی، رادیولوژی و درمان

عنوان انگلیسی مقاله: Enlarged parietal foramina: a review of genetics, prognosis, radiology, and treatment به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23207976

گابریل فالوپیو و سهم او در توسعه پزشکی و آناتومی
08

مرداد

گابریل فالوپیو و سهم او در توسعه پزشکی و آناتومی

عنوان انگلیسی مقاله: Gabriele Fallopio (1523-1562) and his contributions to the development of medicine and anatomy به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22965774

ماده عنکبوتیه داخل جمجمه: بررسی جامع تاریخچه، آناتومی، تصویربرداری و آسیب شناسی آن
08

مرداد

ماده عنکبوتیه داخل جمجمه: بررسی جامع تاریخچه، آناتومی، تصویربرداری و آسیب شناسی آن

  عنوان انگلیسی مقاله: The intracranial arachnoid mater : a comprehensive review of its history, anatomy, imaging, and pathology به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22961357

درمان‌های تجربی غیر دارویی برای آسیب نخاعی: یک مرور
08

مرداد

درمان‌های تجربی غیر دارویی برای آسیب نخاعی: یک مرور

عنوان انگلیسی مقاله: Non-pharmacological experimental treatments for spinal cord injury: a review به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22890472

جیووانی باتیستا مورگانی: کمک‌های عظمت آناتومیک او به علوم اعصاب
08

مرداد

جیووانی باتیستا مورگانی: کمک‌های عظمت آناتومیک او به علوم اعصاب

عنوان انگلیسی مقاله: Giovanni Battista Morgagni (1682-1771): his anatomic majesty's contributions to the neurosciences به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22585453

اندرو فایف بزرگتر: همه آناتومیست‌های خوب معلمان خوبی نیستند.
05

مرداد

اندرو فایف بزرگتر: همه آناتومیست‌های خوب معلمان خوبی نیستند.

  عنوان انگلیسی مقاله: Andrew Fyfe the elder (1752(4)-1824): not all good anatomists are good teachers به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22577000

عصب میانی: مروری بر آناتومی، عملکرد، آسیب شناسی و نقش آن در جراحی مغز و اعصاب
05

مرداد

عصب میانی: مروری بر آناتومی، عملکرد، آسیب شناسی و نقش آن در جراحی مغز و اعصاب

عنوان انگلیسی مقاله: The nervus intermedius: a review of its anatomy, function, pathology, and role in neurosurgery به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22484073

یک تجربه تک مرکزی با سیرنگومیلیای غیرعادی که با ناهنجاری کیاری نوع یک در کودکان پیدا شد
05

مرداد

یک تجربه تک مرکزی با سیرنگومیلیای غیرعادی که با ناهنجاری کیاری نوع یک در کودکان پیدا شد

  عنوان انگلیسی مقاله: A single-center experience with eccentric syringomyelia found with pediatric Chiari I malformation به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22534820  

بازی استراتز: یک مطالعه تشریحی با اهمیت بالقوه جراحی مغز و اعصاب
05

مرداد

بازی استراتز: یک مطالعه تشریحی با اهمیت بالقوه جراحی مغز و اعصاب

  عنوان انگلیسی مقاله: The arcade of Struthers: An anatomical study with potential neurosurgical significance به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22276238

سر چارلز بل و کمک‌های او به جراحی مغز و اعصاب اولیه
05

مرداد

سر چارلز بل و کمک‌های او به جراحی مغز و اعصاب اولیه

عنوان انگلیسی مقاله: Sir Charles Bell (1774-1842) and his contributions to early neurosurgery به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22270649

تجزیه و تحلیل فرآیندهای uncinate ستون فقرات گردنی: یک مطالعه تشریحی
05

مرداد

تجزیه و تحلیل فرآیندهای uncinate ستون فقرات گردنی: یک مطالعه تشریحی

عنوان انگلیسی مقاله: Analysis of the uncinate processes of the cervical spine: an anatomical study به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22264177

- کانال دورلو دوباره بازدید کرد: مشاهده‌ای که به طور بالقوه فراوانی آسیب عصب ابدسنس را پس از آسیب سر توضیح می‌دهد
05

مرداد

- کانال دورلو دوباره بازدید کرد: مشاهده‌ای که به طور بالقوه فراوانی آسیب عصب ابدسنس را پس از آسیب سر توضیح می‌دهد

عنوان انگلیسی مقاله: Dorello canal revisited: an observation that potentially explains the frequency of abducens nerve injury after head injury   به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22130113

آناتومی و آسیب شناسی وریدهای فرستاده جمجمه: مروری با پیامدهای جراحی
05

مرداد

آناتومی و آسیب شناسی وریدهای فرستاده جمجمه: مروری با پیامدهای جراحی

عنوان انگلیسی مقاله: Anatomy and pathology of the cranial emissary veins: a review with surgical implications به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22127046

آیا گره‌های عصبی قابل شناسایی در امتداد عصب جانبی ستون فقرات قرار دارند؟ یک مطالعه ناخالص و بافت شناسی با اهمیت بالقوه جراحی مغز و اعصاب
05

مرداد

آیا گره‌های عصبی قابل شناسایی در امتداد عصب جانبی ستون فقرات قرار دارند؟ یک مطالعه ناخالص و بافت شناسی با اهمیت بالقوه جراحی مغز و اعصاب

عنوان انگلیسی مقاله: Do grossly identifiable ganglia lie along the spinal accessory nerve? A gross and histologic study with potential neurosurgical significance به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22120387

نشانه‌های خارجی برای شناسایی محل زهکشی ورید Labbé: کاربرد در روش‌های جراحی مغز و اعصاب
05

مرداد

نشانه‌های خارجی برای شناسایی محل زهکشی ورید Labbé: کاربرد در روش‌های جراحی مغز و اعصاب

عنوان انگلیسی مقاله: External landmarks for identifying the drainage site of the vein of Labbé: application to neurosurgical procedures به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22107258

جیمز دریک: آناتومیست و فعال سیاسی
05

مرداد

جیمز دریک: آناتومیست و فعال سیاسی

عنوان انگلیسی مقاله: James Drake (1667-1707): Anatomist and political activist به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21853461

ناهنجاری کیاری کودکان نوع 0: یک تجربه 12 ساله سازمانی
05

مرداد

ناهنجاری کیاری کودکان نوع 0: یک تجربه 12 ساله سازمانی

عنوان انگلیسی مقاله: Pediatric Chiari malformation Type 0: a 12-year institutional experience به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21721881

واکنش به بخیه ابریشم در کودکان تحت جراحی مغز و اعصاب: گزارش‌های موردی و بررسی ادبیات
05

مرداد

واکنش به بخیه ابریشم در کودکان تحت جراحی مغز و اعصاب: گزارش‌های موردی و بررسی ادبیات

  عنوان انگلیسی مقاله: Reaction to silk suture in children undergoing neurosurgery: case reports and review of the literature به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21080175  

سفالوسل‌های جانبی: به روز رسانی مبتنی بر مورد
05

مرداد

سفالوسل‌های جانبی: به روز رسانی مبتنی بر مورد

عنوان انگلیسی مقاله: Lateral cephaloceles: case-based update به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21136064

عروق داخل جمجمه‌ای مداوم جنین: بررسی جامع اهمیت تشریحی و بالینی
05

مرداد

عروق داخل جمجمه‌ای مداوم جنین: بررسی جامع اهمیت تشریحی و بالینی

عنوان انگلیسی مقاله: Persistent fetal intracranial arteries: a comprehensive review of anatomical and clinical significance به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21235309

رویکرد ترانس ناف برای قرار دادن شانت بطنی-پریتونئال در نوزادان و کودکان کوچک: شش سال تجربه
05

مرداد

رویکرد ترانس ناف برای قرار دادن شانت بطنی-پریتونئال در نوزادان و کودکان کوچک: شش سال تجربه

  عنوان انگلیسی مقاله: Transumbilical approach for ventriculoperitoneal shunt placement in infants and small children: a 6-year experience به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21286729

تاتسوجی اینویه: چشم ذهن
05

مرداد

تاتسوجی اینویه: چشم ذهن

عنوان انگلیسی مقاله: Tatsuji Inouye: the mind's eye به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21387199

هیرونیموس برانشویگ: زندگی و مشارکت او در جراحی
05

مرداد

هیرونیموس برانشویگ: زندگی و مشارکت او در جراحی

عنوان انگلیسی مقاله: Hieronymus Brunschwig (c. 1450-1513): his life and contributions to surgery به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21387200

حفره حفره ای بین پوزیتیوم، حفره سپتوم پلوسیدوم، حفره نسخه
05

مرداد

حفره حفره ای بین پوزیتیوم، حفره سپتوم پلوسیدوم، حفره نسخه

عنوان انگلیسی مقاله: Cavum velum interpositum, cavum septum pellucidum, and cavum vergae: a review به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21687999

ایسکمی نخاع و آترواسکلروز: مروری بر ادبیات
05

مرداد

ایسکمی نخاع و آترواسکلروز: مروری بر ادبیات

عنوان انگلیسی مقاله: Spinal cord ischemia and atherosclerosis: a review of the literature به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21707414

ناهنجاری شریانی وریدی مخروط ایجاد شده توسط شریان Desproges-Gotteron
21

تیر

ناهنجاری شریانی وریدی مخروط ایجاد شده توسط شریان Desproges-Gotteron

عنوان انگلیسی مقاله: Arteriovenous malformation of the conus supplied by the artery of Desproges-Gotteron به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21275551

بررسی تشریحی عصب اکسیپیتال سوم و نقش مهم آن در سردرد و گردن درد پس سری، به دنبال تشریح خط وسط محل اتصال کرانیوسرویکال
21

تیر

بررسی تشریحی عصب اکسیپیتال سوم و نقش مهم آن در سردرد و گردن درد پس سری، به دنبال تشریح خط وسط محل اتصال کرانیوسرویکال

عنوان انگلیسی مقاله: Anatomical study of the third occipital nerve and its potential role in occipital headache/neck pain following midline dissections of the craniocervical junction به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21495817

توضیحات حین عمل و تشریح اتصالات داخل جمجمه بین اعصاب گلوفارنکس و واگ: پیامدهای بالینی
21

تیر

توضیحات حین عمل و تشریح اتصالات داخل جمجمه بین اعصاب گلوفارنکس و واگ: پیامدهای بالینی

عنوان انگلیسی مقاله: Intraoperative and anatomical descriptions of intracranial connections between the glossopharyngeal and vagus nerves: clinical implications به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21395388

عصب جانبی نخاعی طرف مقابل برای عصبی شدن همان طرف شاخه‌های شبکه بازویی: یک مطالعه امکان سنجی جسد
21

تیر

عصب جانبی نخاعی طرف مقابل برای عصبی شدن همان طرف شاخه‌های شبکه بازویی: یک مطالعه امکان سنجی جسد

عنوان انگلیسی مقاله: Contralateral spinal accessory nerve for ipsilateral neurotization of branches of the brachial plexus: a cadaveric feasibility study به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21375378

Cruveilhier plexus: مطالعه تشریحی و علت بالقوه درمان‌های ناموفق نورالژی اکسیپیتال و عصب کشی عضلانی و فاست
21

تیر

Cruveilhier plexus: مطالعه تشریحی و علت بالقوه درمان‌های ناموفق نورالژی اکسیپیتال و عصب کشی عضلانی و فاست

عنوان انگلیسی مقاله: Cruveilhier plexus: an anatomical study and a potential cause of failed treatments for occipital neuralgia and muscular and facet denervation procedures به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21682566

سالین هیپرتونیک برای درمان فشار داخل جمجمه بالا: مرور ادبیات با متاآنالیز
21

تیر

سالین هیپرتونیک برای درمان فشار داخل جمجمه بالا: مرور ادبیات با متاآنالیز

عنوان انگلیسی مقاله: Hypertonic saline for treating raised intracranial pressure: literature review with meta-analysis به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21942722

اولین توصیف از ناهنجاری کیاری با همبستگی شهودی بین اکتوپی لوزه و سیرنگومیلیا
21

تیر

اولین توصیف از ناهنجاری کیاری با همبستگی شهودی بین اکتوپی لوزه و سیرنگومیلیا

عنوان انگلیسی مقاله: The first description of Chiari I malformation with intuitive correlation between tonsillar ectopia and syringomyelia به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21361763

اولین رفع فشار حفره خلفی برای ناهنجاری کیاری: کمک‌های کورنلیس یواخیموس ون هوونینگ گرافتدیک و مروری بر رفع فشار کیاری در دوران نوزادی
21

تیر

اولین رفع فشار حفره خلفی برای ناهنجاری کیاری: کمک‌های کورنلیس یواخیموس ون هوونینگ گرافتدیک و مروری بر رفع فشار کیاری در دوران نوزادی

عنوان انگلیسی این مقاله: The first posterior fossa decompression for Chiari malformation: the contributions of Cornelis Joachimus van Houweninge Graftdijk and a review of the infancy of 'Chiari decompression' به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21626007

ناهنجاری‌های آنوریسمی ورید جالینوس: تحلیل انتقادی ادبیات با پیشنهاد یک سیستم طبقه بندی جدید
21

تیر

ناهنجاری‌های آنوریسمی ورید جالینوس: تحلیل انتقادی ادبیات با پیشنهاد یک سیستم طبقه بندی جدید

عنوان انگلیسی مقاله: Vein of Galen aneurysmal malformations: critical analysis of the literature with proposal of a new classification system به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23889354

کلیپوپکسی: یک تکنیک لنگر برای جلوگیری از فشرده سازی ساختارهای عصبی عروقی مجاور توسط کلیپ آنوریسم: گزارش دو مورد
21

تیر

کلیپوپکسی: یک تکنیک لنگر برای جلوگیری از فشرده سازی ساختارهای عصبی عروقی مجاور توسط کلیپ آنوریسم: گزارش دو مورد

عنوان انگلیسی مقاله: Clipopexy: An Anchoring Technique to Avoid Compression of Adjacent Neurovascular Structures by Aneurysm Clip: Report of Two Cases به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.cureus.com/articles/2441-clipopexy-an-anchoring-technique-to-avoidcompression

دریافت نوبت